Colt banerDESPRE INTERNET

Focusnet, un website care sperăm noi, să fie de interes şi de folos, pentru început iată câteva idei,...
Ce ne propunem cu acest site ?. Desigur, să ne facem public activităţile şi ofertele, adică mai pe româneşte, ne facemFocusnet publicitate, ne promovăm, ne facem cunoscută oferta pe calea comunicaţională numită Internet, transmitem idei, gânduri, opinii, promovăm diverse oferte comerciale, etc..
Publicitatea a apărut încă de la originile istoriei. Arheologii care au studiat culturile mediteraneene au descoperit diverse mărturii care vorbesc despre oferte şi organizarea de evenimente. Romanii îşi pictau zidurile clădirilor pentru a anunţa luptele de gladiatori, iar fenicienii îsi pictau mărfurile pe pietrele care mărgineau drumurile cele mai importante ale oraşelor.
GladiatorPublicitatea este foarte importantă în viaţa unei firme iar cheltuielile cu aceste activităţi nu sunt în funcţie de profitul acestora. De fapt, pe locul fruntaş între firmele care cheltuiesc cei mai mulţi bani pe publicitate se află o organizaţie non-profit: Guvernul Statelor Unite. Publicitatea este o bună cale de informare. Dar să revenim, cea mai nouă modalitate de reclama este pe calea internetului. Aproape nici o persoană, firmă, organizaţie privată sau publică nu va putea rămâne neafectată de revoluţia digitală. Tranzacţiile pe Internet depăşesc toate graniţele (geografice, de locaţie, cultură, limbă, politice, birocratice sau legislative), determinând schimbarea regulilor de afaceri. O companie nu mai are nevoie să ocupe atât de mult spaţiu, poate fi virtuală şi prezentă oriunde în lume.
Azi întrebarea cheie, nu este dacă să se apeleze sau nu la tehnologia Internetului - companiile nu au altă alegere dacă vor să rămână competitive - ci cum să se folosească această tehnologie, comentează strategul în probleme de afaceri Michael Porter. Astfel am putea aminti că în timp ce o singură scrisoare poate genera un răspuns de 2%, adăugarea unui site poate creşte rata de răspuns la 50% din partea clienţilor..
InternetDar să ne oprim puţin, Ce Este Internetul ?
Revoluţia digitală a schimbat fundamental conceptele de spaţiu, timp şi mulţime.
Cuvântul Internet este de fapt prescurtarea termenului internet worked şi este utilizat în multe ţări sub forma de Internet, net sau pur şi simplu reţea. Internetul reprezintă în sens strict, numai infrastructura, adică o reţea internaţională de calculatoare ce permite utilizatorilor săi accesul la informaţie şi comunicare. Prima descriere înregistrată a unor interactiuni sociale efectuate prin reţea a fost cea a unor memorii scrise de catre J.C.R. Licklider de la MIT în august 1962, ce prezentau conceptul de Reţea Galactica (Galactic Network). Licklider a fost primul conducător al programului de cercetare în domeniul computerelor la DARPA, începând cu octombrie 1962. În anul 1969 au fost conectate patru computere în reţea de către Departamentul Apărarii al Statelor Unite ale Americii, în Statele Unite ale Americii, fiind lansat astfel proiectul iniţial sub denumirea de ARPANET, iar pe 1 octombrie 1969 a fost trimis primul mesaj în cadrul acesteia. La acesta, în anii următori, au fost conectate alte computere, de la tot mai multe universităţi şi agentii guvernamentale. Respectarea regulilor permitea efectuarea cu uşurinţă a transferului de date chiar şi în cazul în care organizaţiile foloseau combinaţii diferite de platforme hardware şi aplicaţii software. Primul protocol creat a fost Network Control Protocol (NCP), fiind urmat de Transmission Control Protocol (TCP) şi Internet Protocol (IP), ultimele două ajungând să fie cunoscute sub numele de TCP/IP. În anul 1989 NSFnet a acordat conectivitate limitată la reţea pentru două servicii comerciale de e-mail, MCI Mail şi CompuServe, urmând ca începând cu anul 1991, din ce în ce mai multe companii de telecomunicaţii să-şi construiascş propriile reţele, pe care ulterior le-au conectat la NSFnet, reţeaua, care s-a dezvoltat extrem de rapidă, fiind denumită Internet. Internetul şi alte tehnologii de informaţii şi calculatoare au crescut mult abilitatea companiilor de a-şi conduce afacerile mai rapid, mai bine şi într-un timp şi spaţiu mai extins.
BrowsersCe mai oferă Internetul ? Piaţa virtuală, care oferă un potenţial global de parteneri de afaceri, noi oportunităţi de afaceri, schimbând tipul şi forma relaţiilor comerciale, a rolului forţelor ce actionează pe o piaţă, a circuitelor financiare şi mai mult, înlatură barierele de intrare ce exista pe pieţele clasice, facilitând astfel dezvoltarea sectorului constituit de întreprinderile mici si mijlocii.- Dar după atâtea explicaţii să conchidem - Internetul prin componentele sale (www, email, etc) asigură o nouă cale de comunicare, promovare pentru noi toţi. Iată acesta este scopul nostru cu acest site:

PROMOVARE, COMUNICARE BIDIRECŢIONALĂ, INFORMARE.

***

© 2016 www.focusnet.ro